Exova Metech has invested in a new state of the art Accelerometer Calibration System at its Linköping Laboratory. It is a fully automated system using FFT signal analysis with thorough capability for all accelerometer types.

- We are the first business in Scandinavia that are investing in a complete automated system which makes us a market leader in calibration of Acceleration & Vibration, says Johan Benett, Chief Technology Officer at Exova Metech.

Exova Metech has a long history of Acceleration calibration and our experts have been well trained in working with the new system. In addition to calibrating the most common accelerometer types, the system can also perform Shock Calibration and Impact Hammer Calibration.

  - The reason we are investing in a new Accelerometer Calibration System is to broaden our capabilities towards our customers, but also to be able to calibrate large quantities as the system is fully automatized concludes Johan Benett.

Read more about our Acceleration capability

9155 Accelerometer Calibration System

 

Kontakta ditt servicecenter

Klicka på servicecentret närmast dig för kontaktuppgifter. Kontakta oss

Vår kompetens

Vi tillhandahåller spårbar och ISO / IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument. Vi är leverantörsoberoende och kan stödja alla tillverkare och instrumenttyper. Vi tillhandahåller även noggranna mätningar för referensprov eller produktionskontroll.

Handläggningstider, upphämtning, leverans och uppdrag på plats hos kund kan anpassas efter era specifika behov och önskemål

Kontakta oss

Kontakta oss idag med hjälp av formuläret längst ned på sidan eller hitta närmaste Exova Metech servicecenter här.

Ackrediterade tjänster

Denna tjänst ger en internationellt erkänd kalibrering och uppfyller kraven för kalibrering enligt ISO / IEC 17025 genom att uppfylla kraven i IATF 16949:2016. Läs mer.

Spårbara tjänster

Denna tjänst ger en spårbar kalibrering som uppfyller kraven i ISO / IEC 17025, ISO 9000 och ISO10012. Läs mer