Exova Metech har sitt ursprung i svenska flygvapnets instrumentverkstad som startade 1947. Genom outsourcing och övertaganden av interna kalibreringslaboratorier har vi vuxit kontinuerligt, och Exova Metech är idag ledande leverantör av kalibrering och oberoende mättekniska tjänster i Europa. Vi ingår i Exovakoncernen med 3500 medarbetare i 24 länder.

FFV Aerotech

Under åren fram till och med 1994 var verksamheten en avdelning inom dåvarande FFV Aerotech. 1 januari 1994 bildades FFV Mätteknik, som ett dotterbolag till FFV Aerotech. Vid samma tidpunkt bildades även vårt finska utlandsbolag FFV Mittausteknika OY.

Celcius Metech och Saab Metech

År 1998 förvärvade Celsius FFV-koncernen och det nya namnet blev Celsius Metech. 1999 etablerade vi oss i Danmark och i Tyskland. År 2000 förvärvade Saab Celsiuskoncernen och vi blev Saab Metech. 1980 erhöll vi ett förordnade att upprätthålla Riksmätplats för högfrekventa elektriska storheter, ett förordnande som vi upprätthöll till år 2000. I samband med att Riksmätplatsen flyttades ackrediterade vi vår mätplats för högfrekventa storheter.

Bodycote Metech

2006 tecknade Saab avtal med Bodycote International Plc om överlåtelse av aktierna i Saab Metech och dess dotterbolag. 2008 köptes Bodycote Testing Group där Metech ingår av det amerikanska företaget Clayton, Dubilier and Rice (CD&R). I juni 2009 bytte hela Bodycote Testing Group namn till Exova, och vi blev Exova Metech.

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

  • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
  • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
  • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
  • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
  • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
  • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer