Exova Metech hjälper dig att säkra tillgång till rätt mätinstrument, i rätt tid och med rätt kvalitetsnivå. Vi tillhandahåller spårbar och ISO/IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument inom elektricitet, längd och fysikaliska storheter som moment, tryck, temp, luftfuktighet, optik, flöde, akustik mm.

Som fullserviceleverantör tar Exova Metech hand om hela ditt behov av mättekniska tjänster som kalibrering, service och administration av mätdon. Vi är opartiska och kalibrerar alla fabrikat och typer av mätinstrument. Läs mer om våra tjänster här

Vi tar helhetsansvar

Vi är experter på att tolka kvalitetskrav och standarder från många olika branscher. I ett partnerskap med oss så hjälper vi till att hitta rätt kvalitetsnivå och att få den att genomsyra verksamheten. Detta ger skalfördelar och möjlighet till ökad nyttjandegrad.

Att outsourca en intern kalibreringsverksamhet innebär att du kan fokusera på din kärnverksamhet, och lämna hela behovet av kalibrering och underhåll av mätdon till oss. Kapitalbindningen och administrativa kostnader minskar genom vårt övertagande av laboratorieutrustning och personal. Det innebär också att Exova Metech från och med övertagandet tar fullt ansvar för investeringar, upprätthållande av ackrediteringar och kompetensutveckling av personal.

equipment exova metech measuring

Upptäck Exova Metech

Som fullserviceleverantör är Exova Metech den enda kontaktpunkten för ditt företags kalibrering, service och administrationsbehov. Vi är leverantörsoberoende och kan stödja alla tillverkare och instrumenttyper. Läs mer om våra tjänster.

Kontakta oss

Kontakta oss med hjälp av formuläret längst ned på sidan eller hitta närmaste Exova Metech service center här.